Blogi

Henkilöstökuvat yritysten tiloissa

Yritysten henkilöstökuvia otetaan monasti kun esimerkiksi kyseisen yrityksen verkkosivuja uudistetaan. Henkilöstön vaihtuvuus saattaa myös vaikuttaa siihen, että tilataan uudet kuvat koko henkilöstöstä. Ihmisten kuvaaminen on aivan mahtavaa, ihmisen kehokieli ja kasvojen mikroilmeet on niin moninaiset ja kiehtovat.

Riittävästi aikaa kuvaukselle

Ihanteellinen tilanne on se kun yksittäisen ihmisen kuvaamiseen on varattu riittävästi aikaa. Jotta kuvasta välittyy sen katsojalle haluttu tunne, täytyy kuvaajan ja kuvattavan välille syntyä luottamus. Tämä vaatii aikaa, tämän takia kuvaustilanteessa otetaan helposti kymmeniä kuvia kuvattavaa kohden. Ei siksi että otetut kuvat olisi huonoja vaan siksi, että tämä ns. jää sulaa kuvaajan ja kuvattavan väliltä.

siiri.jpg

Tilatessasi henkilöstökuvauksen mieti seuraavia seikkoja

Mieti mikä on se tunne/tunnelma jonka haluat kuvaa katsovalle ihmiselle välittää. Tämän jälkeen mieti mikä on se yrityksesi tila joka sopii siihen parhaiten. Valokuvia pystyy ottamaan yllättävänkin pienissä tiloissa Varaa riittävästi aikaa jokaista kuvattavaa kohden, itse suositten minimiksi 20 minuuttia. Laadi henkilökunnalle aikatalu etukäteen. Aikataulun merkitys kasvaa mitä isompi organisaatio on kyseessä. Tuolloin ehtii kuvata riittävästi erilaisia variaatioita. Ohjeista henkilökuntaa jos heidän halutaan pukeutuvan tietyllä tavalla tai tiettyyn asuun. Kerro heille myös kuvien käyttötarkoitus.

artpak6.jpg

Nopea valkoista taustaa vasten toteutettu kuvaus, jossa henkilöt lopulta irroittettiin jälkityössä taustasta.

Yllä oleva kuva otettiin näin, yrityksen taukoterassilla.

Yllä oleva kuva otettiin näin, yrityksen taukoterassilla.

Terveisin Janne